Undertext changelog

Planerat
 • Kortkommando för att söka markerat ord i Språkrådets engelsk-svenska ordbok Lexin.
 • Sök (och ersätt) i hela texten.
 • Fixa knappar för kursiv och ev. fet stil.
 • Lägg undertexten ovanpå videon.
 • Möjlighet att välja vilka kolumner som skall visas.
 • Kolumn med en separat oöversatt text.
 • Operationer på flera rader samtidigt.

  1.27 (Senaste versionen)
 • Exportera som MicroDVD .sub tillagt
 • Reaktionstid går att ställa in vid ny insättning

  1.26
 • Bugg i dra och släpp fixad
 • Krash i dialogrutan "Om Undertext" fixad

  1.25
 • Rapportdialog vid de flesta krasher för att ge feedback.
 • Vid ny insättning zoomar listan till korrekt position.
 • Potentiell krashbugg i inställningsdialogen fixad.

  1.24
 • Krashbugg fixad i kortkommandodialogen.
 • Krashbugg fixad vid radering av radbrytstecken.

  1.23
 • Dra och släpp implementerat för .srt och videofiler.
 • Fler kommandon stöder flera valda rader.
 • Flytta hela insättningen inlagd.
 • Varning om man ställer in dubletter i kortkommandona.
 • Stegning i video kan även göras i 5-sekunderssteg.
 • Framemultipeln påverkar samtliga tidskommandon.

  1.22
 • Sök implementerat.
 • Kortkommandosidan uppdelad i kategorier för storlekens skull.
 • Spara automatiskt varje X minut tillagt till inställningarna.
 • Inställning för att hoppa fler en en frame fram och tillbaka.
 • Diverse minifixar.

  1.21
 • Bara förändrade kortkommandon sparas i inställningsfilen.
 • Bugg fixad relaterad till borttagning av text.

  1.2
 • Escape i Ja/Nej-dialogrutor räknas ej längre som Nej.
 • Inställning för att automatiskt hoppa i videon till korrekt inställning vid stegning i insättningslistan.
 • "Förläng insättning fram till nästa" tar nu bort överlappning
 • Inställning för automatiskt låsning av insättningstiden när sluttid justeras manuellt.
 • Bugg fixad; tidsrutorna hängde inte med vid autojustering av tiden.
 • Menyval och kortkommando för att automatiskt radbryta en insättning.

  1.191
 • Krashbugg i inläsningen av text fixad.
 • Gå automatiskt till videons position hindrar ej dubbelklick eller stegning upp/ner nu.
 • Längden på delade rader korrigerad.
 • Ingen stavningskontroll på ord inom citattecken.
 • Mer robust detektering och förslag av fortsättning i nästa insättning ie. "blablabla-|-blabla".
 • "12:00" föreslås ej till "tolv:noll"
 • Skapa insättning efter sista utbytt mot Skapa insättning efter vald insättning
 • Bättre ångra-system; fungerar nu med operationer på flera insättningar samtidigt.

  1.19
 • Gå automatiskt till videons position inlagt (motsvarande Toggle Scroll List i SW).
 • Tab växlar mellan insättningslistan och editeringsrutan.
 • Förläng insättning till nästa fixad så den tar bort överlappning.
 • Information om titel, release och översättare inlagt i .srt.meta-filen (ny extension)

  1.18
 • Negativa visningstider tillåts ej.
 • Insättningslistans höjd per insättning återgår till normal när den kan.
 • Kortkommandokonfigureringen tillåter fler än en modifier (t.ex. shift-alt).
 • Dela upp insättning fixad.
 • Automatiskt radbryt vid mellanslag och rader är över 40 (konfigurerbart) tecken.

  1.17 (Senaste versionen)
 • Markera synkpunkter och synkronisera hela texten interpolerat.
 • Menyerna något omstuvade.
 • Justering av starttid påverkar inte längden.
 • Nyskapade texter läggs nu till i listan över tidigare texter.
 • Färgförändring när insättningslistan ej har fokus längre.
 • Förläng insättning fram till nästa inlagt.

  1.16
 • Möjlighet att markera insättning som "Ej Färdig" och sortera listan på markeringarna.
 • Starttider och i viss mån längder anpassas till filmens framerate.
 • Ruta med information om filmen kan nu tas fram.
 • Möjlighet att låsa rader så autojustering inte påverkar dem.
 • Ny visningsruta för filmens position, med möjlighet att hoppa olika långt.

  1.15
 • Slå samman vald insättning med den ovanför/nedanför tillagt.
 • Shift-Return/Enter delar upp texten i två rader vid kursorns position.
 • Vid borttagning av ny-rad-tecken så läggs ett mellanslag till.

  1.14
 • Stavningsförslag baserat på egen soundslike-algoritm.
 • Fixade felaktigt procentantal för insättningar under initial minimitid.
 • Sammanslagna insättningar får även sammanslagen längd.
 • Stretchning av videon fixat.
 • Intern namnlista tillagd till stavningskontrollen och stor bokstav föreslås.

  1.13
 • Slå samman och dela upp insättningar

  1.12
 • Nummerhanteringen förbättrad; "3 000" föreslår inte "tre 000" osv.
 • Teckenräknaren ombyggd; visar procent av "godkänd" längd som använts.

  1.11
 • Förläng och förkorta insättning inlagt som snabbkommando.
 • Videons totala längd visas under aktuell position.
 • Krashbug för tomma rader fixad.
 • Förbättringar i förslagsmotorn.
 • Möjlighet att själv konfigurera autolängd för visningstid.

  1.1
 • Teckenräknare inlagd
 • Standardstorleken minskad så den går in på 1024x768
 • Ny motor för meningskontroll; stor bokstav, avslut och fortsättningar.
 • Konfigurerbara kortkommandon

  1.09
 • Knapparna som styr visningstiden repeterar om man håller musknappen intryckt.
 • Automatisk öppning av film med samma namn som text fixad.
 • Applikationen frågar om en modifierad text skall sparas när appen stängs.

  1.08
 • Klick i videofönstret pausar/spelar videon.
 • Teckenräknaren tar inte med taggar för kursiv text.
 • Knapparna som styr visningstiden kan nu användas för sekunder, minuter och timmar också genom att klicka på motsvarade siffra först.

  1.07
 • Tillåt minskning av tid när Autolängd aktiveras explicit.
 • Automatisk lista över tidigare öppnade dokument.
 • Automatisk borttagning av överlappning när ny insättning görs.

  1.06
 • Filmens progressbar är nu dragbar, inte bara klickbar.
 • Alla kortkommandon är nu listade.
 • Kommandon för att stega upp och ner i listan tillagda.
 • Fler godkända ändelser för filtret i filöppnardialogen för film.
 • Många kosmetiska fixar

  1.05
 • Ordlistans position sparas och öppnas automatiskt nästa gång; går att ändra i Inställningar.
 • Ångra/Gör om inlagt.
 • Applikationen frågar om man vill spara innan en modifierad text stängs.

  1.0 - 1.04
 • Första release


  tillbaka